Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22182
Title: Het onderscheid tussen TEW en HW, gefundeerd op een 360° input van stakeholders
Authors: Devue, Paulien
Huts, Kari
Advisors: PAUWELS, Piet
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze duomasterproef werd het onderscheid tussen twee economische opleidingen aan de Universiteit Hasselt nagegaan. Het betreft hier de opleidingen handelswetenschappen (HW) en toegepaste economische wetenschappen (TEW). Dit zijn twee academische, economische opleidingen die studenten voorbereiden op managementfuncties in hun latere beroepsleven. Het verschil tussen deze opleidingen is, tot op heden, niet helemaal duidelijk. De kleine verschillen zijn onder andere terug te vinden in de domeinspecifieke leerresultaten (DLR'en). Dit zijn eindcompetenties, gelinkt aan een specifieke opleiding, waar afgestudeerden over dienen te beschikken. De DLR'en van de opleidingen handelswetenschappen en toegepaste economische wetenschappen zijn vrijwel gelijkaardig. Ook over het onderscheid naar de moeilijkheidsgraad tussen beide opleidingen is vaak onenigheid. Om het onderscheid tussen HW en TEW uit te diepen werden in deze masterproef drie dimensies gehanteerd. Meer specifiek werd nagegaan wat de gelijkenissen en verschillen van beide opleidingen zijn in hoofde van studenten, personeelsleden en werkgevers, hetgeen wij in deze masterproef als input-throughput-output perspectief benoemd hebben.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-marketing
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/22182
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12331342015638.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

46
checked on May 22, 2022

Download(s)

44
checked on May 22, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.