Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22183
Title: De loopbanen van personen met een fysieke of visuele handicap
Authors: Dirx, Emily
Advisors: VAN LAER, Koen
JAMMAERS, Eline
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: Met de bekrachtiging in 2009 van het VN-verdrag van 2006 aangaande de Rechten van Personen met een Handicap verbond België er zich toe werk te maken van de verbetering van de inclusie van personen met een handicap, ook op het gebied van werk. Hier is echter nog een lange weg te gaan, gezien er in Vlaanderen een verschil in werkzaamheidsgraad van zo'n 30% tussen de gehele arbeidsbevolking en de arbeidsbevolking van personen met een handicap bestaat. Internationaal onderzoek wijst reeds op tal van barrières voor personen met een handicap bij het uitbouwen van hun loopbaan, alsook op strategieën die die laatsten toepassen om met die barrières om te gaan. Via kwalitatief onderzoek door middel van diepte-interviews met vijftien personen met een fysieke of visuele handicap in de Vlaamse reguliere economie wordt een aanvulling geboden op dat internationaal onderzoek. Zij bieden het perspectief van echte ervaringsdeskundigen in de huidige Vlaamse arbeidsmarkt. Uit dat kwalitatief onderzoek komen drie nieuwe inzichten naar voren, met betrekking tot het over- en onderbenadrukken van de handicap, de relevantie van het onderscheiden van verscheidene types handicap, en het belang van andere contexten buiten de organisatiecontext.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/22183
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12331192015637.pdf882.33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

52
checked on May 19, 2022

Download(s)

60
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.