Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23052
Title: De A.delaar van B.enidorm - Over bijnamen in de sport
Contributors/Performers: SWERTS, Carla 
Issue Date: 2015
Abstract: For this publication I made two illustrations.
Keywords: illustration; sport
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/23052
Discipline: beeldende kunsten
Research Context: Ik werkte als illustrator mee aan 'De Adelaar van Benidorm', waarvan Arne De Winde, lid van mijn begeleidingscommissie, auteur is. Het boek is zeer associatief opgebouwd en sluit in die zin goed aan bij mijn eigen onderzoek, waarin beeldassociaties ook een belangrijke rol spelen.
Related Info: PXL-MAD School of Arts
Category: AOR
Type: Artistic/designerly creation
Appears in Collections:Artistic/designerly creations

Show full item record

Page view(s)

30
checked on May 21, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.