Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23428
Title: Over het manken van de mythe. Aantekeningen bij Jan Fabre's Mount Olympus
Contributors/Performers: SELS, Nadia 
Issue Date: 2016
Abstract: Deze lezing, die plaatsvond als aanvulling op de opvoering van Jan Fabre's 24-uren voorstelling Mount Olympus, onderzoekt de (on)mogelijkheid om het mythische denken, ook in onze moderne, technocratische samenleving, volledig achter te laten. De stelling wordt verdedigt dat er in de beeldende kunsten, (tragisch) theater en literatuur een vorm van metaforische denken aanwezig is dat een noodzakelijke aanvulling vormt op het mathematische, puur logisch conceptueel denken als het erom gaat om de menselijke ervaring te representeren en te exploreren.
Keywords: Myth, metaphor, logos, tragedy, Oedipus, contraposto
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/23428
Discipline: podiumkunsten
Research Context: Deze lezing maakt deel uit van mijn ruimer onderzoek over mythe, metaforiek en beelddenken, dat kadert in het bredere project van de onderzoeksgroep FRAME
Impact Description: Behalve voor het publiek van de avond zelf is de lezing ook voor iedere internetgebruiker beschikbaar via een permanente VIMEO-link vanop de site van het Kaaitheater: https://vimeo.com/184181660
Related Info: UHassels, PXL-MAD (research group FRAME), UGent
Category: AOR
Type: Artistic/designerly creation
Appears in Collections:Artistic/designerly creations

Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.