Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24471
Title: Aanvullend pensioen en huwelijksvermogensrecht
Authors: Koç, Merve
Advisors: TORFS, Nan
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterproef schetst de problematiek van het aanvullend pensioen in het kader van het huwelijksvermogensrecht, waarbij in concreto geen specifieke regeling bestaat bij echtscheiding. Het huwelijksvermogensrecht bevat wel regels inzake het statuut van de wettelijke pensioenen (eerste pensioenpijler) enerzijds en de individuele levensverzekeringen (derde pensioenpijler) anderzijds. In de rechtspraak en rechtsleer is echter veel discussie ontstaan over de vraag of voornoemde regels ook van toepassing zijn op de groepsverzekeringen (tweede pensioenpijler). Om dit na te gaan worden de bestaande regels voor de eerste- en derde pensioenpijlers bestu-deerd. Daarna bespreken we de discussies in de rechtspraak en rechtsleer. Omdat het huidige recht geen oplossing biedt over deze materie, gaan we zelf op zoek naar mogelijke alternatieven. Hiervoor zoeken we eerst in het Belgisch recht naar mogelijkheden. Vervolgens onderzoeken we ook de situatie in andere landen en gaan we na of hun rechtssysteem een inspiratiebron kan vormen voor België.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24471
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-08ce-487d-9fd1-1d60c385c4dc.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 25, 2022

Download(s)

8
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.