Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24472
Title: Vergelijkbare nieuwe straffen, verschillende regimes: in hoeverre doostaan het elektronisch toezicht, de werkstraf en de probatiestraf de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel?
Authors: Verding, Ellen
Advisors: PANZAVOLTA, Michele
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: Deze Masterproef zal nagaan of het Belgisch straffenarsenaal dat de laatste jaren een aanzienlijke uitbreiding kende, al dan niet een schending van het gelijkheidsbeginsel kan uitmaken. De regimes die behandeld worden zijn het elektronisch toezicht (zowel als strafuitvoeringsmodaliteit als autonome straf), de autonome werkstraf en de autonome probatiestraf. Al deze verschillende regimes kunnen toepasselijk zijn op vergelijkbare situaties. De vraag is of dit het gelijkheidsbeginsel niet op de helling zet. Bij de bespreking van de autonome straffen komt onder andere Potpourri II tevens aan bod. Na de gelijkheidstoets van het Grondwettelijk Hof te hebben doorlopen, worden er suggesties naar de toekomst geformuleerd.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24472
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-f6ff-47f8-9495-f3106437cc03.pdf993.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.