Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24473
Title: Juridische mogelijkheden inzake klimaataansprakelijkheid
Authors: Philipsen, Tammy
Advisors: VANHEUSDEN, Bernard
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: In deze masterscriptie wordt een onderzoek gevoerd naar de haalbaarheid van de Belgische Klimaatzaak. Deze Klimaatzaak kwam er naar aanleiding van het Nederlandse voorbeeld in 2015. Op 1 december 2014 besloten een aantal Vlamingen ook actie te ondernemen. Onder de naam vzw Klimaatzaak, een vereniging geleid door 11 bekende Vlamingen, werden de vier Belgische overheden bevoegd voor klimaat in gebreke gesteld. Volgens hen is het dringend tijd om actie te ondernemen tegen een gevaarlijke klimaatverandering. De doelstelling van deze masterscriptie is om te onderzoeken in welke mate de Belgische Klimaatzaak een kans op slagen heeft. Het onderzoek strekte zich dan ook uit naar de vraag in welke mate het huidig juridisch kader is ingericht om de aansprakelijkheid van de Belgische overheid te realiseren wegens het voeren van een tekortkomend klimaatbeleid. De vzw Klimaatzaak vordert een schadeherstel in de vorm van een vordering tot wetgevingsbevel. Dit impliceert dat de burgerlijke rechter de Belgische overheden kan dwingen om een meer afdoende klimaatbeleid te voeren. Dit doet de noodzaak ontstaan naar een onderzoek over de verhouding van dit wetgevingsbevel met het principe van de scheiding der machten. Dit onderzoek sluit af met een volledige analyse en antwoord op de centrale onderzoeksvraag waarbij de mogelijke hindernissen voor de vzw verduidelijkt worden.
Notes: master in de rechten-overheid en recht
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24473
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-07b7-44e4-83a1-feda8ef6aab2.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

74
checked on May 19, 2022

Download(s)

70
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.