Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24475
Title: De uitkeringsgerechtigdheid van pas afgestudeerde migrerende EU-werkzoekenden. Bekeken vanuit Belgisch en Europees perspectief
Authors: Maenhoudt, Jordy
Advisors: FOUBERT, Petra
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: In deze scriptie zal nagegaan worden in welke mate een pas afgestudeerde migrerende EU-werkzoekende recht heeft op een socialezekerheidsuitkering of een socialebijstandsuitkering. Onder de pas afgestudeerde migerende EU-werkzoekende dient verstaan te worden de persoon die nog nauwelijks gewerkt heeft en net afgestudeerd is en die naar een andere lidstaat van de Europese Unie verhuist om daar werk te gaan zoeken. Hierbij zal gekeken worden naar de uitkeringsgerechtigdheid in de thuislidstaat België. Daarna zal kort het coördinatiesysteem van de EU gesitueerd worden. Vervolgens wordt de exporteerbaarheid van uitkeringen naar een EU-gastland besproken. In het vierde hoofdstuk wordt nagegaan welke obstakels de pas afgestudeerde migrerende EU-werkzoekende in de weg liggen in de gastlidstaat, zowel vanuit wettelijk perspectief als vanuit de rechtspraak. Uiteindelijk zal gekeken worden op welke rechten de pas afgestudeerde migrerende EU-werkzoekende na deze lijdensweg gerechtigd is.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24475
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-3567-441a-81e9-16edb4358519.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

32
checked on May 18, 2022

Download(s)

28
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.