Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24476
Title: De (verplichte) regeling omtrent minderjarige kinderen bij de beëindiging van de tweerelatie tussen hun ouders. Naar de invoering van een verplicht ouderschapsplan?
Authors: Teppers, Steffi
Advisors: DECLERCK, Charlotte
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: Momenteel is er in België een wetsvoorstel hangende dat de verplichte opstelling van een ouderschapsplan wil invoeren indien ouders uit de echt wensen te scheiden op grond van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. In Nederland werd door de ''Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding'' een verplicht karakter toegekend aan het ouderschapsplan. De hoofdonderzoeksvraag van deze masterscriptie betreft de vraag of het noodzakelijk is dat het ouderschapsplan een verplichting wordt in het Belgische recht, rekening houdend met de belangen van de minderjarige kinderen en hun ouders. Op basis van een rechtsvergelijkend onderzoek, ondersteund door een enquête uitgevoerd bij 156 praktijkjuristen, wordt tot een antwoord gekomen op deze vraag. Verder worden ook voorstellen de lege ferenda geformuleerd, dewelke aanbevelingen zijn ter inspiratie van de Belgische wetgever.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24476
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-0cf5-4fbe-b804-431465da7158.pdf4.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

28
checked on May 19, 2022

Download(s)

32
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.