Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24478
Title: De tussenkomst van de onderzoeksrechter in strafzaken: zinvol of zinloos? Een rechtsvergelijkende studie tussen België en Duitsland
Authors: Wilmots, Kirsten
Advisors: PANZAVOLTA, Michele
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: Het Belgisch strafrechtelijk vooronderzoek is doorheen de jaren niet gespaard gebleven van kritiek. De figuur van onderzoeksrechter en het gerechtelijk onderzoek stonden vaak ter discussie. Deze masterscriptie onderzoekt of het behoud van de onderzoeksrechter vandaag de dag nog zinvol is. Dit onderzoek wordt ondersteund door een rechtsvergelijkende analyse met Duitsland, waar er reeds in 1974 de voorkeur werd gegeven aan de Ermittlungsrichter of 'rechter van het onderzoek'. Dit werk bevat een uiteenzetting van de historische ontwikkeling gevolgd door een toelichting van de huidige stand van zaken betreffende de onderzoeksrechter en Ermittlungsrichter in België respectievelijk Duitsland. Verder zullen de argumenten in het debat betreffende het behoud of de afschaffing van de onderzoeksrechter aan bod komen. Om tot de keuze voor één systeem te besluiten, wordt er rekening gehouden met de kritieken op het Duitse systeem en zal er een afweging volgen van de belangrijkste argumenten van voor- en tegenstanders. Als slot worden de gevolgen de lege ferenda voor het gekozen systeem beknopt toegelicht.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24478
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-d3fb-4c02-ad90-b5595bc6358b.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

52
checked on May 19, 2022

Download(s)

46
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.