Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24479
Title: Van afval tot hernieuwbare energie: juridisch haalbaar?
Authors: Leten, Joeri
Advisors: VANHEUSDEN, Bernard
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: Dit onderzoek behandelt de invloed van het Europese recht op de sterke maar uiteenlopende groei van energie uit afval. Daarnaast komen ook de voorstellen tot wijziging van het huidige regelgevende kader aan bod. Er bestaat een groot verschil tussen de theoretische invulling van de Europese afvalstrategie en de praktische uitwerking ervan in het wetgevende kader. Energie uit afval krijgt een duidelijke plaats op de Europese afvalhiërachie, boven storting en verwijdering, maar onder preventie, hergebruik en recyclage. Desondanks is energie uit afval in een aantal lidstaten de meest verkozen methode om storting te bestrijden. Anderzijds heeft de sector zich in andere delen van Europa nog amper ontwikkeld. Er bestaan verschillende verklaringen voor de sterke groei van energie uit afval in bepaalde landen: gebrekkige maatregelen om de Europese strategie in de praktijk om te zetten, een gebrek aan coördinatie tussen het Europese afval- en energierecht en de opening van de markt voor energie uit afval. Het feit dat lidstaten op dit moment in grote mate de hoofdlijnen van hun afval- en energiebeleid kunnen uitzetten, verklaart waarom deze groei niet in alle lidstaten is terug te vinden. Wat betreft de voorstellen tot wijziging van het huidige regelgevende kader dient besloten te worden dat deze in grote mate een voortzetting is van het huidige beleid. De EU tracht met enkele nieuwe maatregelen haar huidige strategie beter om te zetten in de praktijk, maar het is voorlopig zeer de vraag of deze voldoende zullen blijken.
Notes: master in de rechten-overheid en recht
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24479
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-2156-44f1-ae7b-6ab651f215bc.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.