Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24481
Title: De regionalisering van het bestuursrecht: van enkele knelpunten naar een toekomstperspectief
Authors: Fransen, Dennis
Advisors: THEUNIS, Jan
VAN GARSSE, Steven
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: Het Belgische federaliseringsproces het bestuursrecht danig beïnvloed. In deze masterproef wordt de impact van de regionalisering op het bestuursrecht geanalyseerd vanuit enkele theoretische en praktische knelpunten. De principiële residuaire bevoegdheid van de federale overheid inzake bestuursrecht moet afgewogen worden tegen de deelstatelijke autonomie en hun bevoegdheid om de organisatie en de werking van hun diensten te regelen. Er wordt nader ingegaan op de impact van de bevoegdheidsverdeling op de beginselen van behoorlijk bestuur, de motivering van bestuurshandelingen en de openbaarheid van bestuursdocumenten. Op basis van deze bevindingen wordt een blik op de toekomst van het Belgisch bestuursrecht geworpen. Een herbronning van de verschillende wetgevers lijkt hier nodig. Het is aan de Grondwetgever om te voorzien in een duidelijke bevoegdheidsverdeling. Er dient bepaald te worden welke wetgever krachtens het subsidiariteitsbeginsel het meest geschikt is om de algemene regels van het bestuursrecht vast te stellen om zo een éénvormig, duidelijk en transparant systeem te creëren en de heersende rechtsonzekerheid weg te werken.
Notes: master in de rechten-overheid en recht
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24481
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-cbe7-4dfa-ab9f-c2b5203815a9.pdf989.39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

34
checked on May 19, 2022

Download(s)

24
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.