Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24484
Title: Terrorisme en contractenrecht: wat is de impact?
Authors: Feyen, Cédric
Advisors: SAMOY, Ilse
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: De imprevisieleer houdt in dat contractspartijen hun overeenkomst kunnen laten herzien door de rechter, indien er zich na de contractsluiting onvoorzien(bar)e omstandigheden voordoen die de uitvoering van de verbintenissen van minstens een van de contractspartijen ernstig bemoeilijken. Een terreuraanslag is vandaag de dag het voorbeeld bij uitstek van een onvoorzienbare omstandigheid. Het probleem is echter dat de Belgische rechtsorde tot op vandaag de imprevisieleer niet erkent. Dat gaat echter veranderen, aangezien de basiswetgeving onder leiding van Koen Geens een nieuwe invulling gaat krijgen die aan de hedendaagse noden aangepast is. Het opzet van deze masterproef is om te onderzoeken wat terrorisme precies is, wat de stand van zaken is m.b.t. overmacht en imprevisie, hoe terreuraanslagen de lege lata passen in het contractenrecht en hoe dit gaat veranderen van zodra er een algemene imprevisiebepaling in de Belgische rechtsorde ingevoerd wordt. Aangezien Frankrijk recent de imprevisieleer heeft erkend in zijn rechtsstelsel, is het van belang om te kijken hoe zij dit ingevoerd hebben en ermee omgaan. Het kan gezegd worden dat een imprevisiebepaling geen wondermiddel is en het aan te raden is om, naast deze rechterlijke wijzigingsbevoegdheid, nog steeds gebruik te maken van, onder andere, imprevisieclausules en ad hoc maatregelen.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24484
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-8183-4d34-abf9-f34942074642.pdf868.2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 22, 2022

Download(s)

10
checked on May 22, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.