Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24489
Title: Zou een advocaat (of notaris) aansprakelijk moeten of kunnen worden gesteld indien hij zijn cliënt onvoldoende wijst op de mogelijkheid tot bemiddeling?
Authors: Stevens, Alexander
Advisors: LANCKSWEERDT, Eric
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: Het bewustzijn omtrent de voordelen van alternatieve geschillenbeslechting is groeiende. Wanneer er echter een vergelijking gemaakt wordt met gerechtelijke procedures, blijkt dat de alternatieve geschillenbeslechting slechts sporadisch gebruikt wordt. De komende jaren zal het dan ook een uitdaging worden om bemiddeling te promoten bij het grote publiek. Hier zullen de juridische actoren, meer bepaald advocaten en notarissen, een belangrijke rol in vertolken. Het zal namelijk hun taak zijn om, wanneer ze gecontacteerd worden in verband met een geschil, hun cliënt te wijzen op de mogelijkheid tot bemiddeling. Hieruit rijst de vraag wat de gevolgen zullen zijn wanneer ze dit niet doen. Aangezien bemiddeling niet meer mogelijk is wanneer een rechter geoordeeld heeft over het geschil, rijst de vraag of de cliënt die onvoldoende gewezen werd op de mogelijkheid tot bemiddeling zijn geleden schade vergoed kan zien. Dit onderzoek strekt er dan ook toe te onderzoeken of een advocaat of notaris aansprakelijk gesteld kan worden wanneer hij onvoldoende wijst op deze mogelijkheid.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24489
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-87b1-461e-8ef9-06ef4ad771f0.pdf923.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

58
checked on May 16, 2022

Download(s)

40
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.