Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24490
Title: Bemiddeling i.g.v. jeugddelinquentie: burgerrechtelijke vraagstukken
Authors: Thijs, Sarina
Advisors: PUT, Johan
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterthesis handelt over burgerrechtelijke vraagstukken in geval van herstelbemiddeling bij jeugddelinquentie. In een eerste hoofdstuk wordt een algemeen kader geschetst van de historiek, werking en gevolgen van herstelbemiddeling bij jeugddelinquentie. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op een specifiek punt van het bemiddelingsproces, namelijk de bemiddelingsovereenkomst. Het vraagstuk hierbij is hoe ver de bekwaamheid van de minderjarige reikt om een dergelijke bemiddelingsovereenkomst zelf aan te gaan. Hiervoor wordt de handelingsbekwaamheid van de minderjarige onderzocht, alsook de juridische kwalificatie van de bemiddelingsovereenkomst. In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de aansprakelijkheid die volgt uit een als misdrijf omschreven feit begaan door een minderjarige en de problematiek rond de aansprakelijkheidsverzekeraar in het kader van herstelbemiddeling.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24490
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-c237-4846-8e11-bc9ad0ea230d.pdf3.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

26
checked on May 18, 2022

Download(s)

18
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.