Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24494
Title: Het Decreet Complexe Projecten. Een kritische analyse
Authors: Thewis, Laura
Advisors: VERBIST, Stijn
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: Voorliggende masterthesis betreft een kritische analyse van de crisis- en herstelwet en het decreet complexe projecten. De centrale onderzoeksvraag die in deze masterthesis voorligt is de vraag of de rechtsbescherming voor de burger voldoende wordt gegarandeerd in de crisis- en herstelwet en in het decreet complexe projecten. In deel I van deze masterthesis zal besproken worden welke elementen ertoe hebben geleid de crisis- en herstelwet en het decreet complexe projecten aan te nemen. Vervolgens zullen zowel de wet als het decreet algemeen gekaderd worden in deel II om nadien de blikvangers met betrekking tot de rechtsbescherming te onderstrepen in deel III. Verder zal in deel IV uitvoerig worden ingegaan op de motieven van de wetgever respectievelijk de decreetgever om dergelijke beleidskeuzes te maken. Uiteindelijk zal in deel V worden overgegaan tot het voeren van een kritische analyse om tot slot de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden.
Notes: master in de rechten-overheid en recht
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24494
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-c445-4357-9919-8b68be92dcb4.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

64
checked on May 26, 2022

Download(s)

46
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.