Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24495
Title: Het relatievermogensrecht
Authors: Sweeck, Steffie
Advisors: DECLERCK, Charlotte
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: In deze masterthesis wordt een onderzoek gedaan naar het huidige relatievermogensrecht in België. Hier vinden we het huwelijk, de wettelijke samenwoning en de feitelijke samenwoning terug als de drie gehanteerde samenlevingsvormen. Het onderzoek van deze masterthesis spitst zich toe op de vermogensrechtelijke gevolgen die de samenlevingsvormen met zich meebrengen op het niveau van het primair en het secundair stelsel. Verder wordt er ook een extern rechtsvergelijkend onderzoek gevoerd naar het huidige Franse en Nederlandse recht. De vraag rijst echter of deze gelijkenissen en verschillen op vermogensrechtelijk vlak tussen de drie samenlevingsvormen gerechtvaardigd zijn in de huidige maatschappij. In de rechtsleer heerst er een discussie of de drie vormen behouden dienen te blijven, mits eventuele versterking van bepaalde rechten en plichten, of dat men het systeem moet hervormen en streven naar een billijker relatievermogensrecht. Op basis van het hele onderzoek zullen de verschillende strekkingen worden geanalyseerd. Met inachtneming van de verschillende vermogensrechtelijke gevolgen, de rechtspraak en de twee strekkingen uit de rechtsleer, wordt er een persoonlijk standpunt ingenomen over welke strekking gevolgd zou moeten worden en hoe het verder moet met het relatievermogensrecht in België.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24495
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-3b43-482d-b622-a310c6839724.pdf884.35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

40
checked on May 26, 2022

Download(s)

32
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.