Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24496
Title: Valorisatie van huishoudelijke arbeid in het erfrecht
Authors: Struyven, Madita
Advisors: DECLERCK, Charlotte
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: Regelmatig springen ouders kosteloos in bij het huishouden van hun kinderen door bijvoorbeeld op de kleinkinderen te passen. Ook het omgekeerde komt in de praktijk vaak voor, namelijk kinderen die de zorg voor hun zorgbehoevende ouders op zich nemen. Deze masterscriptie tracht een antwoord te bieden op de vraag of huishoudelijke arbeid wordt gevaloriseerd in het erfrecht door middel van dienstengiften en zorgovereenkomsten en zo ja, of dit een afdoende techniek vormt om huishoudelijke arbeid te valoriseren. Indien het antwoord op de vorige vragen neen is, wordt er tevens nagegaan wat er dient te veranderen in onze huidige regelgeving zodat huishoudelijke arbeid toch kan worden gevaloriseerd. Het onderzoek wordt in de eerste plaats gevoerd aan de hand van de huidige stand van zaken in het Belgisch erfrecht. In het luik dienstengiften wordt er tevens een blik geworpen op het wetsvoorstel van 25 januari 2017. Daarnaast wordt er een rechtsvergelijkende studie gemaakt met Zwitserland voor wat betreft de dienstengiften en met Nederland voor wat betreft de zorgovereenkomsten.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24496
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-b3e1-45f5-85bc-cc1228c1903c.pdf2.83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 26, 2022

Download(s)

12
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.