Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24498
Title: De impliciete bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten om administratieve rechtscolleges op te richten
Authors: Geurts, Laura
Advisors: THEUNIS, Jan
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: De oprichting van deelstatelijke administratieve rechtscolleges. De decreet- en ordonnantiegever zijn bevoegd om specifieke administratieve rechtscolleges op te richten. Zij baseren zich hiervoor op de impliciete bevoegdheden zoals in artikel 10 BWHI. Er zijn drie voorwaarden die moeten vervuld zijn opdat zijn kunnen gebruik maken van hun impliciete bevoegdheden. De eerste staat vermeld in artikel 10 BWHI zelf, het moet noodzakelijk zijn. De andere twee voorwaarden zijn door het Grondwettelijk Hof ontwikkeld. Ten eerste moet de bevoegdheid zich lenen tot een gedifferentieerde regeling en de weerslag op de bevoegdheid van de andere overheid mag slechts marginaal zijn. Er wordt tevens een rechtsvergelijking gemaakt met twee andere federale staten, Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika.
Notes: master in de rechten-overheid en recht
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24498
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-9e53-41d8-9066-87493cb7a4f8.pdf896.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.