Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24499
Title: Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik: to do or not to do?
Authors: Coeckelbergs, Isabelle
Advisors: VAN DE VELDE, Elly
DECLERCK, Charlotte
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: Vlabel heeft in haar standpunt nr. 15004 van 21 maart 2016 het tegenbewijs van het vermoeden van de 'bedekte bevoordeling' bij gesplitste inschrijvingen vervat in artikel 2.7.1.0.7 VCF verstrengd. Voortaan kan dit vermoeden enkel nog kan worden weerlegd door een voorafgaandelijke geregistreerde schenking. Hiermee viseert Vlabel de schenkingsakten die worden verleden voor een Nederlandse notaris omdat deze schenkingsvorm niet is onderworpen aan het registratierecht op schenkingen in BelgiĆ«. Deze schenking valt voortaan onder de toepassing van artikel 2.7.1.0.7 VCF en wordt bij het overlijden van de schenker belast in de erfbelasting. Het standpunt van Vlabel heeft tot gevolg dat een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik van effecten en/of geldbeleggingen voortaan steeds belast zal worden, ofwel door betaling van het registratierecht op schenkingen, ofwel door betaling van de erfbelasting. In deze masterscriptie wordt onderzocht of voornoemd standpunt rechtsgeldig is vanuit het Belgisch positief fiscaal recht.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24499
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-1d37-4830-9be0-2bba3d42a283.pdf787.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

32
checked on May 27, 2022

Download(s)

34
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.