Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24501
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCOLAERT, Veerle-
dc.contributor.authorGrondelaers, Sanne-
dc.date.accessioned2017-09-25T07:11:30Z-
dc.date.available2017-09-25T07:11:30Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/24501-
dc.description.abstractHuidige federaal minister van Justitie Koen Geens wil, gesteund door het Belgisch Centrum van het Vennootschapsrecht, zorgen voor grondige hervorming van het vennootschapsrecht en het verenigingsrecht. Deze hervorming is volgens de minister nodig om ons land aantrekkelijker te maken voor investeringen. Gelet op de complexiteit van het Belgische vennootschapsrecht, zou dit initiatief dat streeft naar meer flexibiliteit en vereenvoudiging tevens toegejuicht kunnen worden door de ondernemers. Eén van de voorstellen is om het aantal vennootschapsvormen te beperken en daarbij de Naamloze Vennootschap (NV) als structuur voor te behouden voor grote ondernemingen, met een open kapitaalstructuur. Alle minder grote vennootschappen (de overgrote meerderheid) zullen ertoe worden aangezet of gedwongen om de rechtsvorm van een BVBA aan te nemen. Een ander opmerkelijk voorstel betreft het afschaffen van het verplichte minimumkapitaal voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA). Het minimumkapitaal is in het verleden verankerd in de wetgeving met twee klassieke functies: enerzijds is het kapitaal de basis voor de rechten van de vennoten: hun rechten in de vennootschap worden afgebakend door de inbreng in het kapitaal. Anderzijds voorzien deze kapitaalregels in een waarborg voor de schuldeisers. De externe functie van het minimumkapitaal zal uitgebreid bestudeerd worden in deze masterscriptie. Er zal worden onderzocht of het minimumkapitaal anno 2017 dient te worden afgeschaft.-
dc.format.mimetypeApplication/pdf-
dc.languagenl-
dc.publishertUL-
dc.titleHeeft de BVBA nood aan een wettelijk minimumkapitaal? Een onderzoek naar huidig en komend recht-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages0-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
dc.description.notesmaster in de rechten-rechtsbedeling-
local.type.specifiedMaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.accessRightsOpen Access-
item.fullcitationGrondelaers, Sanne (2017) Heeft de BVBA nood aan een wettelijk minimumkapitaal? Een onderzoek naar huidig en komend recht.-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-f532-42c7-bc00-8c36f62375d8.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

28
checked on Jun 24, 2022

Download(s)

18
checked on Jun 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.