Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/2632
Title: Vennootschappen met echtgenoten : wettelijk kader en praktische economische moeilijkheden
Authors: BUTENAERS, Els
Advisors: TORFS, N.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze eindverhandeling wordt een overzicht gegeven van enkele economische moeilijkheden die zich kunnen voordoen in een vennootschap met echtgenoten. Dit zijn vennootschappen waar de echtgenoten actief samenwerken met het doel om vermogensvoordeel te behalen. In de meeste gevallen zijn beide echtgenoten aandeelhouders in de vennootschap. De problemen die zich voordoen, hebben vooral te maken met het bezit van aandelen. Om de verschillende moeilijkheden te onderzoeken, wordt gebruik gemaakt van twee onderzoeksstrategie├źn. In het eerste deel wordt een juridisch kader geschetst door middel van een literatuurstudie. Daarna wordt de literatuurstudie getoetst aan de werkelijkheid door de bevraging van bevoorrechte getuigen. In de literatuur wordt beschreven dat voor het verwerven van aandelen van een vennootschap met echtgenoten zowel het huwelijksvermogensrecht als het vennootschapsrecht van toepassing is. Het huwelijksstelsel bepaalt welke echtgenoot aandeelhouder kan zijn en uit welk vermogen de inbreng van goederen of gelden kan gebeuren. Hieruit blijkt dat bij het stelsel van scheiding van goederen beide echtgenoten aandelen kunnen verwerven die eigen zijn. Dit is ook mogelijk bij het wettelijk stelsel als de echtgenoten voor het verwerven van aandelen gelden of goederen gebruiken uit het vermogen dat zij hadden voor het huwelijk of met gelden verkregen na het huwelijk door erfenis. Het grote verschil tussen eigen aandelen in de twee huwelijksstelsels is dat bij het wettelijk stelsel de gelden verkregen uit de aandelen toekomen aan het gemeenschappelijk vermogen terwijl bij het stelsel van scheiding van goederen het geld naar het eigen vermogen van de aandeelhouder gaat. Wanneer er gelden uit het gemeenschappelijke vermogen gebruikt worden om aandelen te verwerven, zijn de aandelen gemeenschappelijk en tellen beide echtgenoten voor slechts een vennoot. De wetgever geeft de echtgenoten een zekere vrijheid bij het inbrengen van goederen in de vennootschap. Toch gelden er beperkingen vanuit het primair huwelijksvermogensrecht die de belangen van het gezin moet beschermen. Zo mag de gezinswoning niet zonder de toestemming van de andere echtgenoot worden ingebracht. Eenmaal de gezinswoning is ingebracht vallen deze beschermingsregels weg. Gedurende het bestaan van de vennootschap kan er een einde komen aan het huwelijk tussen de twee vennoten. Wanneer ze wensen dat de vennootschap blijft voortbestaan, kunnen de echtgenoten enkel de aandelen verdelen, maar niet de vennootschapsgoederen. Bij de verdeling moet er eerst gekeken worden wat in de statuten is bepaald. Wanneer de echtgenoten met deze bepalingen rekening houden, kunnen ze de verdeling in der minne regelen. Wanneer dit niet zou lukken, kan een van de echtgenoten naar de rechter stappen. Hier kunnen zij een gedwongen overname of gedwongen overdracht vragen. Uit de praktijk blijkt dat echtgenoten dit te alle tijden willen vermijden omdat geen van de echtgenoten zeker kan zijn van het resultaat. De literatuur beschrijft om deze reden het belang van beschermingsclausules in de statuten van de vennootschap of eventueel aandeelhoudersovereenkomsten. Deze clausules verstrengen meestal de wettelijke bepalingen die opgenomen zijn in het vennootschapsrecht. Er bestaan clausules die de macht van de bestuurders kan beperken of de goederen in de vennootschap kan beschermen tegen willekeurige verkoop. Een andere reeks clausules hebben betrekking op de overdracht van aandelen in zowel de NV. als de BVBA. Uit de interviews met de bevoorrechte getuigen blijkt dat deze clausules niet gebruikt worden in vennootschappen met echtgenoten. Dit komt omdat de echtgenoten bij de oprichting niet stilstaan met mogelijke moeilijkheden tussen hen in de toekomst. Zelfs recente vennootschappen worden zonderbeschermingsclausules opgericht. Hieruit volgt dat bij echtelijke moeilijkheden de problemen kunnen vergroten omdat een van de echtgenoten meer macht heeft. Een ander probleem is dat er niet oneindig veel clausules kunnen worden ingebouwd omdat de rechten van derden geschaad zouden kunnen worden. Deze problemen kunnen verminderen als professionele personen die meehelpen bij de oprichting advies zouden geven aan de echtgenoten om degelijke beschermingsconstructies in te bouwen. Toch kunnen de oprichters niet alle verantwoordelijkheid doorschuiven naar anderen. Zij zullen ook hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen om toekomstige problemen te vermijden.
Notes: 2de licentie TEW - major Beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/2632
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
butenaers.pdf458.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 23, 2022

Download(s)

6
checked on May 23, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.