Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/26859
Title: Cross-sectionele vergelijking van temporomandibulaire symptomen, pijngevoeligheid en psychosociale factoren tussen vrouwen met houdingsgerelateerde hoofdpijn en een controlegroep
Authors: Schoofs, Elien
Vriens, Stephanie
Advisors: GRANITZER, Marita
Issue Date: 2018
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze masterproef omvat een cross-sectionele vergelijking van TMD-symptomen, 'pressure pain tresholds' (PPT's) en psychosociale factoren tussen een hoofdpijngroep (HG) en een controlegroep (CG). Participanten werden geĆ«valueerd met de 'diagnostic criteria of TMD'. Volgende uitkomstmaten werden bekomen: pijnperceptie in de m. masseter en het temporomandibulair gewricht (TM-gewricht), mondopening, aanwezigheid van klik/crepitatie en microtraumata. PPT's werden gemeten t.h.v. de m. temporalis en de m. tibialis anterior. Ten slotte werden stress, slaapkwaliteit en levenskwaliteit nagegaan. De HG ervaarde vaker pijn in de m. masseter (p=0.089) en het TM-gewricht (p=0.0211). Alsook trad in de HG vaker palpatiepijn op in de m. masseter. Maximale actieve mondopening zonder pijn (HG: 61.68mm'1.42 vs. CG: 68.18mm'1.42) (p=0.0031) en maximale passieve mondopening (HG: 65.95mm'1.45 vs. CG: 71.45mm'1.45) (p=0.0260) waren significant verschillend. De PPT's t.h.v. de m. temporalis (HG: 390.09kPa ' 101.73; CG: 502.34kPa'157.29; p=0.0250) en de m. tibialis anterior waren lager in de HG (HG: 618.66kPa'292.42; CG: 807.56kPa'314.56; p=0.0389). De HG ervaarde ook vaker stress (p=0.0217). De studie concludeert dat vrouwen met episodische, houdingsgerelateerde hoofdpijn vaker TMD-symptomen hebben en lagere PPT's vertonen. Dit laatste constateert de aanwezigheid van sensitisatieprocessen. Bovendien ervaart deze groep meer stress. Deze factoren kunnen bijdragen aan pijnchronificatie.
Notes: master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie-revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/26859
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses
Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3cc74331-566d-4c3b-8cb6-de78b090fa9c.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

22
checked on Jul 2, 2022

Download(s)

8
checked on Jul 2, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.