Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/3115
Title: Op weg naar de integratie van ICT in het leerproces. Gevalstudie : Koninklijk Atheneum 1 Hasselt
Authors: VAN MOL, Margot
Advisors: SCHREURS, J.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: Informatie- en communicatietechnologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en leefwereld. Op de werkvloek, in het dagelijkse leven, etc., overal komen mensen in contact met deze technologie. Het onderwijs kan op dit gebied niet achterblijven en is bijgevolg actief bezig met het voeren van een ICT-beleid. Dit onderzoek richt zich op het thema ‘ICT in het onderwijs’, waarbij de aanwending van ICT voor het leerproces wordt bestudeerd. De centrale vraag die hier wordt gesteld, luidt als volgt: “Hoe is de situatie op het gebied van ICT-integratie in het Vlaams algemeen secundair onderwijs en welke aanbevelingen kunnen gedaan worden aan de scholen om deze integratie in het leerproces te bevorderen?” Dit rapport formuleert een antwoord op deze vraag aan de hand van een theorie- en praktijkgericht onderzoek. In het theoriegericht gedeelte van dit rapport wordt eerst nagegaan waarom het belangrijk is ICT te integreren in het onderwijs. Door jongeren ICTvaardigheden bij te brengen draagt het onderwijs bij tot het dichten van de digitale kloof. Anderzijds zorgt het bijbrengen van dergelijke vaardigheden er ook voor dat jongeren later meer kans maken op de arbeidsmarkt. Onze maatschappij evolueert meer en meer naar een kennismaatschappij waarin levenslang leren noodzakelijk is. Door jongeren te leren werken met ICT zullen ze later beter in staat zijn om op zelfstandige wijze toegang te vinden tot nieuwe kennis. ICT kan ook allerlei rollen vervullen in het leerproces zoals hulpmiddel, leermiddel en communicatiemiddel. Allerhande ondersteuningsmaatregelen worden aan de scholen geboden om de integratie van ICT in het leerproces te bevorderen. Dit gebeurt ondermeer op gebied van infrastructuur zoals het PC/KD-project, de i-line van Belgacom en het AAL-project. Om tot ICT-integratie te komen is nascholing over ICT van belang voor het schoolpersoneel. REN Vlaanderen speelt hierin een belangrijke rol. Scholen krijgen ook extra middelen voor omkaderend personeel, namelijk voor ICT-coördinatoren. Hiernaast werden ook digitale portaalsites, Europese projecten en dergelijke opgestart. Een volgend gedeelte van het theoretisch onderzoek behandelt een ICTbevraging, uitgevoerd door de Onderwijsinspectie in het schooljaar 2003-2004. De Onderwijsinspectie stelde vast dat de scholen de eerste fase al doorlopen hebben. Deze eerste fase houdt in dat leerkrachten de nodige ICTbasisvaardigheden verwerven en scholen de vereiste infrastructuur aankopen. De tweede fase kent steeds meer een ingang in het onderwijs. In deze fase worden de communicatie- en presentatiemogelijkheden van ICT benut. De volgende stap die genomen moet worden door de scholen is deze van de echte integratie van ICT, de derde fase genaamd. Er moet geëvolueerd worden naar een onderwijsconcept waar leerling en groep centraal staan en waarbij geleerd wordt via ICT. Het praktijkgericht onderzoek omvat een gevalsstudie bij een ASO-school, het Koninklijk Atheneum 1, te Hasselt. Uit de interviews met de directie en ICTcoördinator en de enquêtering van de leerkrachten blijkt dat de huidige situatie in de school vergelijkbaar is met de situatie in het schooljaar 2003-2004, die de Onderwijsinspectie schetst. ICT wordt nog steeds voornamelijk gebruikt als hulpmiddel en in mindere mate als leermiddel. Van echte integratie kan dus nog niet gesproken worden, maar toch is er al een eerste aanzet naar de derde fase. De school heeft onlangs een elektronische leeromgeving aangeschaft wat toch een belangrijke stap is op weg naar een volwaardige integratie van ICT in het leerproces. Aan de school wordt aanbevolen om het hele schoolteam te betrekken bij het opstellen van het ICT-beleid. Verder zou de ICT-coördinator meer pedagogischdidactische ondersteuning dienen te bieden en dienen de leerkrachten meer nascholing over het pedagogisch-didactische aspect van ICT te volgen. De school beschikt over een ICT-basisinfrastructuur, maar deze blijkt niet voldoende. De school zou hier, binnen de mogelijkheid van haar middelen, meer in moeten investeren. De verscheidene toepassingen van ICT worden door leerkrachten en leerlingen gebruikt, maar meestal door een kleine groep en slechts enkele keren per semester of per jaar. Alle leerkrachten zouden de verschillende toepassingen in hun lessen moeten integreren en dit ook op regelmatige basis. ICT dient en niet enkel als hulpmiddel worden gebruikt, maar ook als leermiddel. Algemeen kan gesteld worden dat er nog geen sprake is van integratie van ICT in het leerproces. De verscheidene toepassingen worden toegepast door de leerkrachten en leerlingen maar door een te kleine groep en in te beperkte mate. Het financiële aspect speelt eveneens een belangrijke rol in dit hele integratieverhaal. ICT-infrastructuur zoals computers veroudert snel en kost handen vol geld. De scholen dienen dit vanuit hun eigen middelen te financieren en beschikken niet over een ruim budget. Dit staat gedeeltelijk de integratie in de weg. Indien leerkrachten en leerlingen niet over de nodige en voldoende infrastructuur beschikken, kan er niet worden overgegaan tot ICTintegratie in het leerproces.
Notes: 2de licentie TEW - major Beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/3115
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van-mol.pdf642.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 18, 2022

Download(s)

4
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.