Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/3333
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCONINX, K.-
dc.contributor.advisorLUYTEN, K.-
dc.contributor.authorVAESEN, Kevin-
dc.date.accessioned2007-11-27T14:51:30Z-
dc.date.available2007-11-27T14:51:30Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/3333-
dc.description.abstractIn deze thesis tot het behalen van de graad van master in de informatica zal getracht worden om uniformiteit te brengen in de wereld van digitale handleidingen. Momenteel bestaan er veel verschillende formaten om handleidingen in op te stellen. Er is echter geen enkel formaat dat helemaal voldoet aan de vereisten voor een goede digitale handleiding. Welke deze vereisten zijn en hoe deze tot stand kwamen wordt eveneens belicht in deze thesis. Voorts worden enkele van deze formaten getoetst en waar mogelijk sterkten en zwakten aangestipt. Uiteindelijk zal er een formaat ge¨ıntroduceerd worden dat voldoet aan alle parameters voor een gedigitaliseerde handleiding. Dit formaat werd ontwikkeld in het kader van deze thesis. Verder worden enkele visualisaties voor hi¨erarchische structuren besproken. De resultaten hiervan worden gebruikt in de implementatie. Bovendien werd er een enquˆete gehouden om te peilen naar de verwachtingen die een eindgebruiker stelt aan een digitale handleiding. De interactie- en visualisatietechnieken die hiervoor gebruikt worden, steunen deels op het verrichte onderzoek en deels op eigen werk. De implementatie van deze thesis is opgesplitst in twee delen. Enerzijds wordt een mobiele applicatie besproken die toelaat te communiceren met de webservices van het project waarbinnen deze thesis kadert. Anderzijds is er de ontwikkeling van een applicatie die toelaat om het eerder besproken formaat te visualiseren. Deze applicatie voorziet ook in enkele nieuwe interactietechnieken. Tot slot zal, teneinde de cirkel te sluiten, de applicatie opnieuw onderworpen worden aan een gebruikerstest die zal nagaan of de verwachtingen van de gebruiker zijn ingelost. Ook de usability van de applicatie zal getoetst worden. In het laatste hoofdstuk tenslotte worden conclusies getrokken en toekomstig werk uit de doeken gedaan.-
dc.language.isonl-
dc.titleVisualisatie van interactieve digitale handleidingen op mobiele systemen-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages139-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
dc.description.notesMaster in de Informatica - multimedia-
local.type.specifiedMaster thesis-
dc.bibliographicCitation.oldjcat-
item.fulltextWith Fulltext-
item.contributorVAESEN, Kevin-
item.fullcitationVAESEN, Kevin (2007) Visualisatie van interactieve digitale handleidingen op mobiele systemen.-
item.accessRightsOpen Access-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vaesen-kevin.pdf8.79 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

14
checked on Jun 29, 2022

Download(s)

8
checked on Jun 29, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.