Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/3337
Title: Een front-end voor XML schema
Authors: OLAERTS, Jan
Advisors: NEVEN, F.
BEX, G.
Issue Date: 2007
Abstract: Dit document is een thesis voorgedragen tot het behalen van de graad van master in de informatica/ICT/kennistechnologie. Nadat er een beknopte inleiding is gegeven tot XML, wordt beschreven wat een schemataal is en welk nut een schemataal heeft. Vervolgens wordt er een overzicht gegeven van de bestaande schematalen. De besproken schematalen bezitten een zekere uitdrukkingskracht. Op basis van de relatie tussen XML documenten en bomen wordt afgeleid wat de relatie is tussen een XML schema en een boomtaal. Er wordt voor XML Schema, RELAX NG en DTDs exact bepaald met welke klasse van boomtalen ze overeenkomen. Uit een studie blijkt dat er nood is aan een concrete schemataal, gebaseerd op DTDs, die gemakkelijk is in gebruik en die de meest voorkomende schema’s aankan. Op basis van de bevindingen in deze studie wordt een dergelijke schemataal, DTD Extra genaamd, ge¨ıntroduceerd en in detail uitgewerkt. Er worden tevens tools (een parser, evaluator en transformator) ontwikkeld om de schemataal in de praktijk te kunnen toepassen. Voor elke tool worden de achterliggende logica, de gebruikte hulpmiddelen en de broncode toegelicht. Daarnaast wordt kort beschreven hoe de correcte werking van de tools is gecontroleerd.
Notes: Master in de Informatica - Multimedia
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/3337
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
olaerts.pdf696.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 17, 2022

Download(s)

4
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.