Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/3403
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHEEREN, G.-
dc.contributor.authorSWENNEN, Steven-
dc.date.accessioned2007-11-28T10:20:05Z-
dc.date.available2007-11-28T10:20:05Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/3403-
dc.description.abstractIn deze eindverhandeling is onderzoek verricht naar de kosten en opbrengsten van gemeentebelastingen. Meer specifiek naar de vraag hoe het nu eigenlijk zit met de zogenaamde pestbelastingen, bestaan deze wel? Zijn er ook effectief belastingen die meer kosten dan ze opbrengen? Welke kosten spelen een belangrijke rol in de belastingadministratie en hoe groot zijn ze? Welke belastingen veroorzaken het meeste kosten en waarom? Vragen waarop deze eindverhandeling zal trachten een antwoord te formuleren. In eerste instantie is er een literatuurstudie uitgevoerd om over een degelijke theoretische achtergrond te beschikken vooraleer over te gaan tot een praktijkonderzoek. Het belangrijkste gedeelte is echter het praktijkonderzoek. Hierin hebben 10 willekeurig gekozen gemeenten uit Limburg en Vlaams-Brabant meegewerkt. Van elke gemeente is een kosten-batenanalyse inzake belastingen opgesteld. Alle opbrengsten van belastingen en kosten met betrekking tot deze materie zijn hierin opgenomen. Van elke gemeente is een kosten-batentabel opgesteld die achteraf uitgebreid is besproken en wordt gevolgd door een conclusie. Eén van de belangrijkste bevindingen is dat de personeelskost samen met de administratiekost betreffende de aanvullende personenbelasting de grootste kosten zijn. Dit komt in elke gemeente tot uiting. Opgemerkt moet worden dat administratiekost van de aanvullende personenbelasting praktisch onvermijdbaar is maar wel beïnvloedbaar. In verband met de personeelskosten moet rekening gehouden worden met eventuele toegekende subsidies bij het analyseren van kosten en baten. Een opvallende belasting is zeker en vast de belasting op het verspredien van reclamedrukwerk. Deze wordt omschreven als zeer arbeidsintensief, toch is geen enkele van de zes gemeenten waarin deze belasting geheven wordt van plan ze af te schaffen. Er is zelfs één gemeente aan het overwegen om ze in 2007 in te voeren. Belastingen die in het algemeen meer werk vergen zijn aangiftebelastingen. Dit is zowel voor de gemeente het geval als voor sommige belastingplichtigen en dan denken we vooral aan bedrijven. De complexheid van het belastingreglement heeft hier natuurlijk een grote invloed op. Een voorbeeld van dergelijk ingewikkeld belastingreglement is in vele gevallen de belasting op drijfkracht der motoren. Een ander besluit is dat belastingen een politiek gegeven zijn waarin de belastingadministratie vrij weinig zeggenschap heeft. Het meest belangrijke motief van een belasting blijft de financiering. Andere veel gehoorde redenen zijn het willen verhalen van de gemaakte kosten, het beschermen van het milieu of bepaalde praktijken afraden. Een opvallend weinig gehoord motief is de herverdelende werking, op enkele uitzonderingen na is dit motief amper ter sprake gekomen. Dit aspect van belastingen speelt dus blijkbaar minder op het gebied van de eigenlijke gemeentebelastingen. Vervolgens zijn kleinere gemeente op het eerste gezicht in het nadeel op het gebied van kosten/opbrengstenverhoudingen. Er is ook in deze gemeenten een minimum aan werkingskosten, zij heffen vaak evenveel aan gemeentebelastingen dan grotere gemeenten maar hun opbrengsten zijn praktisch altijd lager. In de gemeenten die in dit onderzoek aan bod kwamen is er geen sprake van grote tekortkomingen in de belastingspolitiek of belastingadministratie. Compleet zinloze of verlieslatende belastingen komen niet voor. Op basis van louter en alleen effectieve kosten en opbrengsten is het zeer moeilijk verlieslatende belastingen te vinden. Dit kan echter wel veranderen als men de minder tastbare kosten in rekening zou brengen. In dit onderzoek is er geen antwoord gegeven hoeveel deze kosten in geldtermen bedragen. Daarom moet er misschien wat meer nagedacht worden over de zin van bepaalde belastingen en hun effecten op economisch vlak. Maar de moeilijkheid blijft dat zulke beslissingen door de politiek worden genomen en er soms andere motieven spelen. In sommige gemeenten zou de dataverwerking nog beter kunnen waardoor er meer gegevens beschikbaar zijn en aan de hand daarvan dus betere beslissingen kunnen genomen worden. Zo bestaan er, op één uitzondering na, in geen enkele gemeente specifieke kostengegevens over één bepaalde belasting.-
dc.language.isonl-
dc.titleGemeentelijke belastingen: vergelijking tussen 10 gemeenten: kosten-batenanalyse-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages101-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
dc.description.notes2de licentie TEW - major Beleidsmanagement-
local.type.specifiedMaster thesis-
dc.bibliographicCitation.oldjcat-
item.fullcitationSWENNEN, Steven (2007) Gemeentelijke belastingen: vergelijking tussen 10 gemeenten: kosten-batenanalyse.-
item.fulltextWith Fulltext-
item.accessRightsOpen Access-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
swennen-steven.pdf859.79 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

18
checked on Jun 25, 2022

Download(s)

12
checked on Jun 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.