Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/35354
Title: Drones voor veiligere schoolomgevingen
Authors: Bottu, Jannes
Advisors: YASAR, Ansar-Ul-Haque
ECTORS, Wim
Issue Date: 2021
Publisher: UHasselt
Abstract: Om de verkeersveiligheid in schoolomgevingen te verbeteren wordt binnen deze masterproef een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een nieuwe onderzoekstechniek, het gebruik van drones. Hierbij wordt specifiek gefocust op de parameters, de haalbaarheid t.o.v. andere onderzoekstechnieken en de maatregelen die genomen kunnen worden op basis van de dronebeelden. Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat er bij toepassingen van drones op verkeerskundige analyses in schoolomgevingen zowel voordelen als tekortkomingen worden waargenomen. Zo vormen het visuele aspect van de dronebeelden, de brede toepasbaarheid, de grote hoeveelheid aan parameters en de relatief snelle analyses enkele van de voordelen. Wel wordt de haalbaarheid nog beperkt door problemen met de accuraatheid van de analyses en de hoge kostprijs van de techniek. Dit ligt dan ook aan de basis van de conclusie dat drone-onderzoek, ten opzichte van andere onderzoekstechnieken, voor geen enkele analyse tot op heden de hoogste haalbaarheid heeft. Ook de mogelijkheid tot het correct analyseren van een schoolomgeving op basis van surrogaat indicatoren wordt beperkt door het gebrek aan accuraatheid. Tot slot is het ook niet evident om maatregelen op te stellen op basis van de geautomatiseerde analyses, al vult een manuele analyse van de dronebeelden dit probleem wel gedeeltelijk in. Gezien de technologische evoluties zal de techniek naar alle waarschijnlijkheid wel positief verder evolueren, de toepasbaarheid en haalbaarheid van de techniek kan hierdoor verbeteren.
Notes: master in de mobiliteitswetenschappen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/35354
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2a19b89f-8e04-4336-a08c-bb04365698f4.pdf21.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

66
checked on Jul 5, 2022

Download(s)

44
checked on Jul 5, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.