Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/35356
Title: Fietspoolen naar school: een haalbaarheidsstudie van een applicatie voor de begeleiding van lagereschoolkinderen
Authors: Collijs, Elien
Advisors: BELLEMANS, Tom
Issue Date: 2021
Publisher: UHasselt
Abstract: Fietspoolen organiseren voor lagereschoolkinderen kan soms een opgave zijn, daarom is er de fietspoolapplicatie Sweeper bedacht die dit moet vergemakkelijken. Met deze applicatie kunnen ouders en andere begeleiders onderling afspraken maken. Het opzet van de masterproef is nagaan of de fietspoolapplicatie een haalbaar project is. Hiervoor is er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, bestaande uit een juridisch onderdeel, een gebruikersonderdeel en een economisch onderdeel. In het juridisch onderdeel wordt er dieper ingegaan op de GDPR-wetgeving en de aansprakelijkheid bij ongevallen. Het gebruikersonderdeel houdt een enquête en focusgesprek in met ouders van lagereschoolkinderen. Het economisch onderdeel omvat het businessplan van Sweeper. Deze haalbaarheidsstudie geeft weer wat de kansen en bedreigingen kunnen zijn van een applicatie voor de begeleiding van lagereschoolkinderen die naar school fietsen. In theorie komt de fietspoolapp haalbaar over, maar de praktijk zal het moeten uitwijzen.
Notes: master in de mobiliteitswetenschappen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/35356
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67e1da92-7788-4903-8978-a71f29f59097.pdf4.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

34
checked on Jul 2, 2022

Download(s)

22
checked on Jul 2, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.