Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/38585
Title: (on)voltooid: van interactieve verhalen tot een interactieve expo
Authors: Stulens, Axelle
Advisors: PINT, Kris
Issue Date: 2022
Publisher: UHasselt
Abstract: In onvoltooid, een masterscriptie die werd geschreven in de Master Interieurarchitectuur aan de Universiteit Hasselt, werd er onderzocht hoe het principe van een interactief verhaal, waar de lezer het verhaal bepaalt door het maken van verschillende keuzes, vertaald kan worden naar een interactieve expo voor kinderen. Dit onderzoek vertrok vanuit het fantaseren van kinderen bij een decor, meer specifiek het bestaande decor van de site van Jonckholt in Hoelbeek, Bilzen. Er werd gezocht naar een mogelijke oplossing om het fantaseren van kinderen te gebruiken in een interactieve expo gebaseerd op interactieve verhalen. Hiervoor werd er geobserveerd hoe kinderen fantaseren via een klein experiment, kwamen er enkele literatuurstudies en andere bronnen aan bod en werd er voornamelijk gewerkt rond case studies. Vanuit deze cases werd er gekeken op welke manier het fantaseren en interactiviteit toegepast kunnen worden in het masterproject onvoltooid, hoe een scenografie kan werken met bepaalde materialen en bovenal hoe interactieve verhalen werken en welke indruk ze nalieten. Dit heeft geleid tot een fictief masterproject waarin bezoekers voor keuzes komen te staan waar ze hun fantasie de vrije loop kunnen laten. Welke optie zal welk gevolg hebben? De keuzes die ze maken zullen letterlijk hun wegen splitsen. Door het maken van keuzes zullen bezoekers verschillende verhalen alsook verschillende ervaringen beleven.
Notes: master in de interieurarchitectuur
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/38585
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53a5ddbc-4664-4237-9462-b6c8aec5d6e2.pdf74.43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.