Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/38601
Title: Ambachtelijke houtverbindingen: Welke rol kan vakmanschap spelen binnen hedendaagse architectuur met oog op circulariteit en duurzaamheid?
Authors: Yayla, Zeynep
Advisors: VERBEECK, Griet
Issue Date: 2022
Publisher: UHasselt
Abstract: De bouwsector is mee verantwoordelijk voor de huidige milieuproblemen. Om te kunnen evolueren naar een duurzame toekomst moet de bouwsector ook zijn steentje dragen. De rol van de bouwsector binnen een duurzame toekomst kan op verschillende manieren worden ingevuld. Deze scriptie richt zich op de circulaire bouwmethode die een positieve impact kan hebben bij het aanpakken van de milieuproblemen. Het doel van deze scriptie is om de verschillende verbindingstechnieken en opbouwprincipes van vakwerkconstructies weer te geven en hun rol binnen hedendaagse architectuur te bespreken. Deze principes kunnen helpen bij het verder ontwikkelen van hedendaagse houtverbindingen die een rol kunnen spelen binnen de circulaire bouwmethode. Eerst werd in het onderzoek een literatuurstudie gedaan om meer achtergrondinformatie te verzamelen over ambachtelijke vakmanschap. De scriptie is opgebouwd door eerst een bestaande definitie te geven aan vakmanschap, waarvan vervolgens de verschillende onderdelen worden besproken. Om de verschillende onderdelen en principes van vakmanschap te behandelen wordt een overzicht gegeven van verschillende verbindingsmethodes. Vervolgens worden de hedendaagse en traditionele houtverbindingen met elkaar vergelijken op vlak van duurzaamheid en circulariteit aan de hand van ontwerprichtlijnen van Ovam. Via deze principes kan er de omslag gemaakt worden naar hedendaagse architectuur. Dit onderzoek kan een bijdrage leveren in het groter geheel van een circulaire toekomst.
Notes: master in de architectuur
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/38601
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05794c96-546e-4335-88b4-35eceac54f40.pdf26.87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.