Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8602
Title: Samenwerking tussen bedrijven in intermodaal transport
Authors: VANDERHENST, Kristel
Advisors: JANSSENS, G.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De laatste decennia heeft het goederentransport een grote groei gekend. Deze toename groei wordt echter gekarakteriseerd door een onevenwichtige spreiding over de verschillende vervoersmodi. Het wegvervoer neemt het grootste aandeel van deze groei voor zijn rekening ten koste van alternatieve vervoersmiddelen. Niet enkel de Europese Commissie maar ook nationale overheden trachten dit probleem aan te pakken door een modale verschuiving naar alternatieve vervoersmodi te stimuleren. Het intermodaal vervoer is de vervoerswijze die voornamelijk naar voren gebracht wordt. Is het intermodaal vervoer echter in staat om op grote schaal de concurrentie met het unimodaal wegvervoer aan te gaan? Uit de literatuur blijkt dat de kwaliteit en de kostenefficiëntie van intermodaal transport grondig dient te verbeteren om concurrentieel te zijn met het wegtransport. Tevens wordt de nadruk gelegd op het feit dat de intermodale keten meer een geïntegreerde keten moet vormen en minder een opeenvolging van
Notes: 3de jaar handelsingenieur - major operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8602
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03208092007414c.pdf2.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

40
checked on May 27, 2022

Download(s)

80
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.