Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8607
Title: Kapitaalmarkttheorieën en de BEL20 als marktindex
Authors: DIGNEFFE, Annelies
Advisors: LIMERE, A.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In deze eindverhandeling wordt getracht een antwoord te verschaffen op de vraag of de financiële crisis een invloed heeft bij het testen van de kapitaalmarkttheorieën. Meer concreet wordt de validiteit van het Capital Asset Pricing Model nagegaan in de periode vóór de kredietcrisis en deze die betrekking heeft op de periode waarin de kredietcrisis zich voordoet. Zo worden de volgende twee 7-jarige periodes getest: 1994-2000 en 2001 2007. Ook wordt geopteerd om de volledige periode 1994-2007 te testen om de impact van de lengte van de periode na te gaan. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van ondernemingen die op de Euronext Brussel genoteerd staan gedurende de betreffende periodes. Als marktindex wordt de Bel20 beschouwd.
Notes: 3de jaar handelsingenieur - major accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8607
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03210932007411c.pdf805.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 23, 2022

Download(s)

10
checked on May 23, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.