Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8612
Title: Simulatie-optimalisatie van beslissingen in een transferlijn
Authors: GIOVANELLI, Bruno
Advisors: JANSSENS, G.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze eindverhandeling stelt zich tot doel meer inzicht te verwerven aangaande enerzijds de modellering van transferlijnen met onbetrouwbare machines en anderzijds de bepaling van de optimale buffer allocatie in dergelijke transferlijnen. Falingen van machines in transferlijnen kunnen een groot financieel verlies betekenen voor het bedrijf. Aangezien de machines serieel zijn geconfigureerd in dit type productiesysteem kan namelijk de gehele transferlijn stilvallen wanneer één machine faalt, indien geen tussenliggende voorraden werden voorzien. De resulterende bewerkingstijd is variabel omdat enerzijds falingen zich zelden voordoen, doch substantiële vertragingen veroorzaken wanneer falingen zich voordoen.
Notes: 3de jaar handelsingenieur - major operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8612
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02197632007414c.pdf667.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.