Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8615
Title: Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het verenigingslandschap in de stad Peer
Authors: EVENS, Esther
Advisors: TORFS, M.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De wet van 2 mei 2002 betreffende de VZW's, de internationale VZW's en de stichtingen heeft een grondige wijziging aangebracht aan de wet van 27 juni 1921. Een belangrijke doelstelling was administratieve vereenvoudiging. In dit onderzoek gaan we na of de wetgever zijn doelstelling van administratieve vereenvoudiging heeft kunnen bereiken. In België zijn er zeer veel verenigingen, maar er bestaat zeer weinig concreet cijfermateriaal over deze verenigingen, ondanks de relevantie ervan in België. Een onderdeel van deze eindverhandeling is dan ook het verzamelen van gegevens over deze verenigingen. Dit hebben we gedaan voor verenigingen uit de stad Peer. Deze eindverhandeling bestaat dus uit twee delen. Ten eerste gaan we na hoe verenigingen omgaan met de administratieve verplichtingen waar zij aan moeten voldoen. Hiervoor hebben we verenigingen uit acht Limburgse gemeenten ondervraagd. Ten tweede hebben we gegevens verzameld over de verenigingen uit de stad Peer.
Notes: 3de jaar handelsingenieur - major operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8615
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03205532007414c.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.