Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8619
Title: Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het verenigingslandschap in Bilzen. Analyse van de partrimoniumtaks, BTW, subsidies, vrijwilligersvergoeding en het vermogen van een vzw en een feitelijke vereniging in Limburg
Authors: JANSSEN, Daisy
Advisors: TORFS, M.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Wanneer twee of meerder personen zich groeperen en samen een gemeenschappelijk doel nastreven, is er volgens de Belgische wetgeving sprake van een vereniging. België bezit veel verenigingen. Een leven zonder verenigingen is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het Belgische verenigingsleven heeft een grote sociale rol in onze maatschappij. Mensen bouwen in groep een bepaalde samenhorigheid op. Naast de sociale context kan men het verenigingsleven ook vanuit economisch standpunt bekijken. Men kan vaststellen dat het verenigingsleven voor 5% verantwoordelijk is voor het BBP en voor 9,5% verantwoordelijk is voor werkgelegenheid . In België bestaan er verschillende soorten verenigingen. In deze eindverhandeling gaan we ons enkel baseren op de vormen vzw (vereniging zonder winstoogmerk) en feitelijke vereniging. Deze twee vormen zijn het meest vertegenwoordigd in ons Belgische verenigingslandschap. De vorm vzw is onderworpen aan talrijke administratieve, juridische
Notes: 3de jaar handelsingenieur - major operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8619
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03205802007414c.pdf949.74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 18, 2022

Download(s)

8
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.