Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8620
Title: Autonomous agents for interactive virtual environments
Authors: TILKIN, Servaas
Advisors: LAMOTTE, W.
Issue Date: 2008
Publisher: tUL Diepenbeek
Abstract: Deze thesis bestaat uit een studie van de technieken die gebruikt worden binnen de artificiële intelligentie. Hierna volgt de bespreking van een implementatie van een intelligente agent in een virtuele omgeving. De besproken technieken worden ingeleid door een overzicht van de principes waarop deze gebaseerd zijn, gevolgd door een blik op de huidige stand van zaken. Het concept pathfinding wordt meer in detail uitgediept. Tevens wordt er gekeken naar virtuele werelden die gevuld zijn met intelligente objecten. Intelligente objecten zijn objecten die zelf informatie bevatten over hoe ermee geïnterageerd kan worden. Het doel van deze thesis is onderzoeken hoe deze intelligente objecten kunnen bijdragen tot een vereenvoudiging van het ontwerp voor agenten. De implementatie bestaat uit een lightweight pathfinding bibliotheek, gekoppeld aan een agent die zich kan handhaven in een wereld met intelligente objecten.
Notes: master in de informatica - Human Computer Interaction
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8620
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01188882007144c.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 27, 2022

Download(s)

14
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.