Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8621
Title: The effect of trust and employee loyalty on the performance of research institutes
Authors: VANOPSTAL, Dirk
Advisors: VERGAUWEN, P.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Gedurende de laatste jaren is het belang van intellectueel kapitaal enorm toegenomen. Het aantal publicaties hieromtrent is dan ook zeer omvangrijk. The economie evolueerde van een traditionele economie gebaseerd op materiële activa naar een economie die bouwde op intellectuele, immateriële activa. Onderzoekers hebben reeds verschillende invloeden onderzocht van verschillende elementen van intellectueel kapitaal met betrekking tot de prestaties en het management van ondernemingen. Het doel van deze eindverhandeling is tweeledig. Ten eerste wil dit werkstuk een overzicht bieden van de verschillende literatuur die reeds verscheen over het beheer en het effect van intellectuele activa. Ten tweede heeft het onderzoek tot doel te achterhalen wat het effect is van vertrouwen en werknemersloyaliteit met betrekking tot de prestaties van organisaties. Vertrouwen en werknemersloyaliteit zijn twee componenten van intellectueel kapitaal, doordat ze immaterieel zijn en de onderneming de mogelij
Notes: 3de jaar handelsingenieur - major accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8621
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03206742007411c.pdf953.28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 20, 2022

Download(s)

8
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.