Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8634
Title: Marktstudie: vraag en aanbod van nascholing voor Vlaamse leraars secundair onderwijs
Authors: RUTTEN, Eline
Advisors: CLIJSTERS, W.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Door de regelmatige veranderingen zowel in de maatschappij, de technologie, de vakinhoud als het curriculum hebben leerkrachten regelmatig nood aan nascholingen. De gepaste nascholing vinden blijkt echter niet altijd evident. Het waarom wordt in deze masterproef onderzocht. In een eerste hoofdstuk worden kort enkele begrippen verklaard die meermaals in deze masterproef aan bod komen. Het doel is te zorgen voor een goed begrip tijdens het lezen. Hoofdstuk twee is volledig gewijd aan de probleemstelling. De centrale onderzoeksvraag is drieërlei. Vooreerst wordt de vraag naar nascholing vanwege Vlaamse leraars secundair onderwijs geïnventariseerd. Vervolgens wordt het huidige aanbod bekeken. En tenslotte wordt nagegaan of beide voldoende op elkaar zijn afgestemd. Deze masterproef bestaat uit twee belangrijke delen, namelijk een literatuurstudie en een praktijkonderzoek op basis van drie enquêtes. De onderzoeksmethode wordt voorgesteld in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt ingeg
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8634
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03204832007632c.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 16, 2022

Download(s)

4
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.