Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8636
Title: Digitale televisie in Vlaanderen
Authors: HERMANS, Kristien
Advisors: SNELLINX, M.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In deze eindverhandeling wordt nagegaan hoe de toekomst eruit ziet voor digitale televisie. De eindverhandeling is opgebouwd uit twee grote delen, een literatuurstudie en een praktijkonderzoek. In de literatuurstudie zal ondermeer worden nagegaan welke spelers er zich op de Vlaamse markt bevinden en welke diensten worden aangeboden. Om een beter zicht te krijgen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen wordt er ook een blik geworpen op het verleden door het bestuderen van de twee grote proefprojecten IO en Vlaanderen Interactief. Vervolgens zullen diverse toekomstvisies toegelicht worden die in de literatuur beschreven zijn. In het praktijkonderzoek zullen de bevindingen uit de literatuurstudie getoetst worden aan de meningen van enkele ervaringsdeskundigen. Deze werden verkregen door het uitvoeren van half gestructureerde diepte interviews. Tevens werden ook enkele verdelers van digitale televisie kort geïnterviewd.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - marketing
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8636
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04219742007634c.pdf2.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 25, 2022

Download(s)

10
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.