Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8639
Title: De determinanten van goede corporate governance in een wereldwijde context
Authors: VANHINSBERGH, Glenn
Advisors: VOORDECKERS, W.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Naar aanleiding van grote fraudezaken wereldwijd werd de nood om het vennootschapsrecht te moderniseren en het deugdelijk ondernemingsbestuur te versterken duidelijk. Vanuit dit praktijkprobleem komen we tot de centrale onderzoeksvraag, welke factoren dragen bij tot goede corporate governance in een wereldwijde context. Eerst wordt corporate governance in het algemeen behandeld. We gaan in op de geschiedenis en ontwikkeling ervan en bespreken kort de agency theorie. Verder worden de corporate governance codes en de ontwikkelaars ervan van naderbij bekeken. En wordt het 'comply or explain' principe en de implementatie van de codes verduidelijkt. Als antwoord op onze centrale onderzoeksvraag kunnen we stellen dat vrijheid van de pers, democratische aansprakelijkheid, de kapitaalmarkt, de welvaartsstatus van de burgers, de grootte van de ondernemingen en het lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie belangrijke factoren zijn om tot goede corporate governance te komen.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8639
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02199802007631c.pdf804.46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 25, 2022

Download(s)

4
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.