Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8641
Title: A User Interface Meta Data Layer to Support Intelligent Adaptation
Authors: LATHOUWERS, Tijl
Advisors: LUYTEN, K.
Issue Date: 2008
Publisher: tUL Diepenbeek
Abstract: In het user interface ontwikkelingsproces worden tal van beslissingen genomen waarbij sociale en abstracte factoren in rekeningen worden gebracht. Deze gebruikersgerichte methoden steunen op het menselijke vermogen om dit soort informatie te verwerken. Het is een grote uitdaging deze taak onder de verantwoordelijkheid van een computersysteem te plaatsen. Toch wordt dit steeds meer een noodzaak door het groeiende aantal heterogene toestellen, gebruikerstypen, en omstandigheden waarin een applicatie gebruikt wordt. Het handmatig aanpassen van de user interface aan deze snel evoluerende begrippen, zal hierdoor steeds kostelijker en moeilijker tot bijna onmogelijk worden. Deze thesis onderzoekt geautomatiseerd adaptatieprocessen die handelen met dezelfde kwesties als handmatige adaptaties, waarbij contextherkenning, afleiding van vereisten, en de opstelling van een oplossing die aan de vereisten tegemoet komt, noodzakelijk aan bod komen.
Notes: master in de informatica - Human Computer Interaction
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8641
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04224922007144c.pdf3.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 22, 2022

Download(s)

4
checked on May 22, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.