Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8644
Title: Economische en bedrijfsrelevante aspecten van het verwachtingspatroon van babyboomers ten aanzien van voorzieningen in verzorgingstehuizen
Authors: THIJS, Valérie
Advisors: SNELLINX, M.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De vergrijzing van de bevolking is een actueel thema waarmee ook België mee geconfronteerd wordt. Deze vergrijzing zal vooral duidelijk worden na het jaar 2010, wanneer de 'Babyboomgeneratie' van na de tweede wereldoorlog de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Door deze veroudering van de bevolking zullen de zorg- en woonbehoeften gaan stijgen en neemt de vraag naar seniorenvoorzieningen toe. Er zijn al verscheidene onderzoeken verricht over de woon- en zorgbehoeften van de huidige senioren of over de betaalbaarheid van seniorenvoorzieningen. Er is echter nog niet geweten hoe 'Babyboomers' denken over woon- en zorgvoorzieningen. Daarom onderzoek ik in het bijzonder het verwachtingspatroon van babyboomers betreffende de toekomstige woonaccommodatie en zorgverlening. De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook: 'Waar en hoe willen babyboomers in de toekomst wonen en hoe willen ze verzorgd worden?' Hun behoeften in rust- en verzorgingsvoorzieningen zullen wellicht verschillen van de p
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - marketing
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8644
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06241522007634c.pdf2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 20, 2022

Download(s)

4
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.