Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8651
Title: Implementatie REACH-wetgeving bij Panasonic Battery Belgium NV
Authors: GILIS, Lieve
Advisors: CARLEER, R.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Als Europese produktieplant van alkaline-batterijen is Panasonic Battery Belgium NV (PBBE) nauw betrokken met de REACH-verordening nr 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006. De doelstelling van dit eindwerk is na te gaan welke de stoffen en preparaten zijn bij PBBE die onder de REACH-verordening vallen, welke verplichtingen hieraan verbonden zijn en hoe deze dienen ingevuld te worden. Vooreerst dient een inventaris gemaakt te worden van de geïmporteerde stoffen, alsook stoffen waar PBBE downstreamuser is. Voor geïmporteerde stoffen zal een selectie gemaakt moeten worden van registratieplichtige stoffen en parallel hiermee worden de timings voor registratie bepaald i.f.v. de verbruikte tonnages op jaarbasis. Voor de stoffen waar PBBE downstreamuser is zal contact genomen worden met de betreffende leverancier om te achterhalen of deze stof door de leverancier zal geregistreerd worden en of het gebruik van PBBE wordt opgenomen op de Safety Data Sheet.
Notes: PAV Milieucoördinator Niveau A
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8651
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99174032007P20c.pdf551.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 20, 2022

Download(s)

6
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.