Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8653
Title: Groeideterminanten van Vlaamse ondernemingen: een vergelijking met Waalse ondernemingen
Authors: DAMS, Christophe
Advisors: LIMERE, A.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De thesis 'Groeideterminanten van Vlaamse ondernemingen: Een vergelijking met Waalse ondernemingen' handelt over de groeiverschillen die bestaan tussen het Vlaamse en het Waalse gewest. In eerste instantie wordt een literatuuronderzoek gevoerd waarin een eerste onderzoek wordt gedaan naar de groeideterminanten en de groeiverschillen. Deze literatuurstudie dient als basis voor het eigen praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek omvat een statistische analyse van de jaarrekeninggegevens, Vlaamse en Waalse. Op basis van deze gegevens wordt empirisch getest of er werkelijk groeiverschillen zijn te onderkennen tussen Vlaanderen en WalloniĆ«. Vervolgens worden discriminatoren, die uit het literatuuronderzoek naar boven komen, opgesteld en getest op hun bruikbaarheid. Tot slot worden vier modellen opgesteld op basis van de toegelaten discriminatoren. Deze modellen zijn in staat ondernemingen als sterk of zwak groeiend te classificeren.
Notes: 3de jaar handelsingenieur - major accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8653
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03207812007411c.pdf2.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 20, 2022

Download(s)

10
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.