Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8656
Title: De informatiewaarde van het controleverslag voor de inschatting van het faillissementsrisico
Authors: GOVAERTS, Sophie
Advisors: MERCKEN, R.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Er zijn veel stakeholders betrokken bij faillissementen. Een vroegtijdige inschatting is daardoor wenselijk om grote verliezen te vermijden. Faillissementen zijn dan ook al vele jaren het onderwerp van tal van studies. Minstens sinds 1966 zijn onderzoekers reeds bezig met het opstellen van falingspredictiemodellen. Deze eindverhandeling bestudeert de informatiewaarde van het controleverslag van de commissaris voor de inschatting van het faillissementsrisico (centrale onderzoeksvraag 1). Ik zal ook nagaan of falingspredictiemodellen meer voorspellingswaarde vertonen dan het controleverslag (centrale onderzoeksvraag 2). De eindverhandeling is opgebouwd rond een inleiding en drie delen. De inleiding bestaat uit de probleemstelling, de centrale onderzoeksvragen en de onderzoeksopzet. Het eerste deel bespreekt het regelgevend kader omtrent de 'auditomgeving'. Deel twee bevat de literatuurstudie die de centrale onderzoeksvragen uitdiept. Het praktijkonderzoek wordt behandeld in deel drie.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8656
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04217612007631c.pdf937.79 kBAdobe PDFView/Open
04217612007631c.pdf937.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 16, 2022

Download(s)

6
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.