Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8661
Title: Pensioensparen bij zelfstanidgen: mogelijkheden en fiscale aspecten
Authors: SCHREURS, Katrien
Advisors: TORFS, M.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In BelgiĆ« berust het pensioenstelsel op drie pijlers. De eerst pijler omvat het door de staat gewaarborgd pensioen of met ander woorden het wettelijk pensioen. Onder het wettelijk pensioen worden verstaan het rust 'en overlevingspensioen waar de zelfstandige beroep op zal kunnen doen, gezien zijn beroepsactiviteit. De tweede pijler omvat de aanvullende pensioenen die worden verworven via de vennootschap waarin de zelfstandige actief is. Van alle voorzieningen uit de tweede pensioenpijler wordt in deze eindverhandeling enkel het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen besproken om de simpele reden dat deze eindverhandeling enkel de mogelijkheden voor zelfstandigen om op individuele basis aan pensioenopbouw te doen, bespreekt. De derde pijler omarmt de individuele extralegale pensioenen zoals het pensioensparen, het langetermijnsparen enz. Het pensioensparen en langetermijnsparen van de derde pijler en het VAPZ van de tweede pijler, gericht op zelfstandigen, vormen dan ook de kern va
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8661
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02198632007631c.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 20, 2022

Download(s)

14
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.