Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8670
Title: Het "omgekeerd woonkrediet" als nieuw alternatief en aanvulling voor het pensioen
Authors: CORNELIS, Kobe
Advisors: TORFS, M.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Samenvatting In deze eindverhandeling wordt gezocht naar een antwoord op volgende onderzoeksvraag: 'Wat houdt het omgekeerd woonkrediet in en welke vorm zal het in België aannemen?' Aan de hand van deze vraag trachten we een beeld te vormen van het omgekeerd woonkrediet. Een eerste fase bestaat uit een verkennend literatuuronderzoek. In deze eindverhandeling wordt het omgekeerd woonkrediet omschreven als een kredietovereenkomst tussen een kredietnemer en een kredietgever met als doel een middel te creëren om via de waarde van de eigen woning geld vrij te maken dat aangewend kan worden als extra inkomen voor de senioren. Het omgekeerd woonkrediet is een kredietformule waarbij de kredietnemer de waarde die in zijn/hun onroerend goed zit vrij kan maken. Hierbij betaalt de kredietgever in één maal of periodiek een uitkering aan de kredietnemer. Hiervoor wordt een hypotheek van eerste rang gevestigd op de woning van de kredietnemer, terwijl de eigenaar van de woning het eigendomsrecht
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8670
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03209632007632c.pdf1.9 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 20, 2022

Download(s)

8
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.