Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8673
Title: De meerwaarde van design bij de ontwikkeling van succesvolle nieuwe producten
Authors: SCHROOTEN, Kim
Advisors: SWINNEN, G.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Design wordt de laatste jaren steeds minder een vreemd begrip in de bedrijfswereld. Bedrijven beginnen in te zien dat een aantrekkelijk product meer waarde heeft dan een kaal product en dat deze esthetische waarde van groot belang kan zijn voor succes. Maar ondanks deze groeiende bewustwording zijn er nog veel bedrijven die niet beseffen dat design een meerwaarde kan bieden. Om de kloof tussen managers en design te overbruggen, tracht dit werk een uiteenzetting te zijn van de vele voordelen die design te bieden heeft. De centrale onderzoeksvraag van deze eindverhandeling luidt dan ook als volgt: 'Wat is de meerwaarde van design bij de ontwikkeling van succesvolle nieuwe producten?' Deze eindverhandeling is opgebouwd uit twee delen. Eerst verkent een literatuurstudie de bestaande werken om inzicht te krijgen in de materie en theorieën op te bouwen. Daarna gaat een exploratief kwalitatief onderzoek trachten deze theorie te toetsen aan de werkelijkheid. Er werden een aantal designe
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - marketing
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8673
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04217722007634c.pdf4.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 20, 2022

Download(s)

22
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.