Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8682
Title: Bejaardenzorg Grauwzusters Hasselt-Tongeren als attractieve werkgever voor bachelors verpleegkundigen : gevalstudie
Authors: REYNDERS, Goele
Advisors: MARTENS, H.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De stijgende vraag naar ouderenzorg en tegelijk het groeiende maar ontoereikende aanbod aan ouderenzorg, veroorzaakt een hevige concurrentiestrijd om verpleegkundigen in de zorgsector en dat heeft ook zijn weerslag op Bejaardenzorg Grauwzusters Hasselt- Tongeren, dat bestaat uit de woon- en zorgcentra St- Elisabeth Hasselt en St- Franciscus Tongeren. Aangezien deze zorggroep streeft naar een voortgezette professionalisering van de zorg is vooral het voelbare tekort aan bachelors verpleegkunde voor de Bejaardenzorg Grauwzusters Hasselt- Tongeren een probleem. In deze eindverhandeling gaan we daarom na hoe de aantrekkelijkheid van Bejaardenzorg Grauwzusters Hasselt-Tongeren als werkgever vergroot kan worden voor bachelors verpleegkunde. De eindverhandeling is opgebouwd uit twee grote delen: een literatuurstudie en een praktijkonderzoek. De literatuurstudie beslaat de eerste drie hoofdstukken en heeft als doel de begrippen die centraal staan in deze thesis wat verder uit te diepen. Het ee
Notes: 2de licentie TEW - major Marketing
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8682
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03204812007394c.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 18, 2022

Download(s)

4
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.